• https://tr-tr.facebook.com/DurusoyHasereIlaclamaMerkezi/
  • https://twitter.com/durusoyilaclama

Amerikan Hamamböceği

Fiziksel Özellikleri

Büyük,kırmızımsı kahve renkte,tamamen gelişmiş kanatlara sahip bir türdür.Erginler, 35 - 50 mm boyundadır.Dişilerin kanatlan abdomenin sonunda bulunan halkaya kadar uzanır, alt tarafından bir karina ve bunun yanında uzunlamasına çukurca bir çizgi mevcuttur.

Yaşam Evreleri
Dişiler çiftleşmelerinin ardından yumurta paketlerini dolaştıkları ve sıcaklığını yüksek buldukları gizli yerlere bırakırlar. Nimfler, çoğunlukla yumurta paketleri bırakıldıktan 3-12 hafta sonra ortaya çıkarlar. Altmış adetten fazla yumurta paketi bırakmakırlar.Erginlerin ömürleri bir yıl kadardır bu süre serin yerlerde iki yıla kadar çıkabilmektedir.

Barınma Alanları 
Amerikan Hamamböceği ‘ne lokantalarda, evlerin mutfak bölümlerinde,pastanelerde,gıda depoları ve ambarlarında, bakkallarda, marketlerde ve kanalizasyonlar içinde çok sık bir şekilde rastlanmaktadır. Bunun dışında,gemilerde,bodrum katlarından başlanarak üst kata kadar her yerde bulunmaktadır. Bazen lağımlarda,kanalizasyon içinde çok fazla bulunduğu gözlemlenmektedir.

Korunma İpuçları
Amerikan Hamamböceği ‘nin bazı virüs,bakteri ve nematod çeşitlerinin vektörü olduğu incelenmiş ve tespit edilmiştir.Biran önce haşere ilaçlama konusunda sağlıklı çözümler sunan DURUSOY gibi profesyonel bir firmadan destek alınması gerekmektedir.